Image Alt

TAEguk

Taegeuk IL Jang- Heaven (beginner mind)

Junbi

Wen apseogi arae makki

Oreun apseogi momtong bandae ji-reu-gi

Oreun apseogi arae makki

Wen apseogi momtong bandae jireugi

Wen apkubi arae makki momtong baro jireugi Oreun apseogi momtong anmakki

Wen apseogi momtong baro jireugi

Wen apseogi momtong anmakki

Oreun apseogi momtong baro jireugi

Oreun apkubi arae makki momtong baro jireugi Wen apseogi olgul makki

Apchagi Oreun apseogi momtong bandae jireugi Oreun apseogi olgul makki

Apchagi wen apseogi momtong bandae jireugi Wen apkubi arae makki

Oreun apkubi momtong bandae jireugi “kihap” junbi

Taegeuk EE Jang – Still Lake (Strong inside, gentle outside)

Junbi

Wen apseogi arae makki

Oreun apkubi momtong bandae jireugi

Oreun apseogi arae makki

Wen apkubi momtong bandae jireugi

Wen apseogi momtong anmakki

Oreun apseogi momtong anmakki

Wen apseogi momtong arae makki

Apchagi oreun apkubi olgul bandae jireugi Oreun apseogi arae makki

Apchagi wen apkubi olgul bandae jireugi

Wen apseogi olgul makki

Oreun apseogi olgul makki

Wen apseogi momtong an-makki

Oreun apseogi momtong an-makki

Wen apkubi arae makki

Apchagi oreun apseogi momtong bandae jireugi Apchagi wen apseogi momtong bandae jireugi Apchagi oreun apseogi momtong bandae jireugi

“kihap” junbi


Taegeuk SAM Jang – Fire (Energy)

Junbi

Wen apseogi arae makki

Apchagi Oreun apkubi momtong dubeon jireugi Oreun apseogi arae makki

Wen apkubi momtong dubeon jireugi

Wen apseogi hansonnal mok-chigi

Oreun apseogi hansonnal mok-chigi

oreun dwitkubi hansonnal momtong bakkat makki wen apkubi momtong baro jireugi

wen dwitkubi hansonnal momtong bakkat makki oreun apkubi momtong baro jireugi

wen apseogi momtong anmakki

oreun apseogi momtong anmakki

wen apseogi arae makki

Apchagi Oreun apkubi momtong dubeon jireugi oreun apseogi arae makki

Apchagi wen apkubi momtong dubeon jireugi Wen apseogi arae makki momtong baro jireugi oreun apseogi arae makki momtong baro jireugi Apchagi wen apseogi arae makki

momtong baro jireugi

Apchagi oeun apseogi arae makki

momtong baro jireugi

“kihap” junbi


Taegeuk SA Jang – Thunder (Action)

Junbi

oreun dwitkubi sonnal makki

Oreun apkubi pyonsonkkeut sewotzireugi

wen dwitkubi sonnal makki

wen apkubi pyonsonkkeut sewotzireugi

wen apkubi jebi poom mokchigi

apchagi oreun apkubi momtong baro jireugi

yopchagi yopchagi wen dwitkubi sonnal makki

oreun dwitkubi momtong bakkat makki

apchagi oreun dwitkubi momtong anmakki

wen dwitkubi momtong bakkat makki

apchagi wen dwitkubi momtong anmakki

wen apkubi jebi poom mokchigi

apchagi oreun apkubi deungjumeok apchigi

wen apseogi momtong anmakki momtong baro jireugi oreun apseogi momtong anmakki momtong baro jireugi wen apkubi momtong anmakki momtong dubeonjireugi oreun apkubi momtong anmakki momtong dubeonjireugi

“kihap” junbi


Taegeuk OH Jang – Wind (Unseen force)

Junbi

wen apkubi araemakki

wen seogi mejueok naeryochigi

oreun apkubi araemakki

oreun seogi mejueok naeryochigi

wen apkubi momtong anmakki momtong anmakki apchagi oreun apkubi deungjumeok apchigi momtong anmakki

apchagi wen apkubi deungjumeok apchigi

momtong anmakki

oreun apkubi deungjumeok apchigi

oreun dwitkubi hansonnal bakkatmakki

oreun apkubi palkup dollyochigi

wen dwitkubi hansonnal bakkatmakki

wen apkubi palkup dollyochigi

wen apkubi arae makki momtong anmakki

apchagi oreun apkubi arae makki momtong anmakki wen apkubi olgulmakki

yopchagi oreun apkubi palkup pyojeokchigi

oreun apkubi olgulmakki

yopchagi wen apkubi palkup pyojeokchigi

wen apkubi arae makki momtong anmakki

apchagi dwikkoaseogi deungjumeok apchigi “kihap” junbi


Taegeuk YOOK Jang – Water (Flowing Motion)

Junbi

wen apkubi araemakki

apchagi oreun dwitkubi momtong bakkatmakki

oreun apkubi araemakki

apchagi wen dwitkubi momtong bakkatmakki

wen apkubi hansonnal olgul bitureomakki dollyochagi wen apkubi olgul bakkatmakki

momtong barojireugi

apchagi oreun apkubi momtong barojireugi

oreun apkubi olgul bakkatmakki momtong barojireugi

apchagi wen apkubi momtong barojireugi naranhiseogi arae hechomakki

oreun apkubi hansonnal olgul bitureomakki dollyochagi “kihap” oreun apkubi araemakki apchagi wen dwitkubi momtong bakkatmakki wen apkubi araemakki

apchagi oreun dwitkubi momtong bakkatmakki oreun dwitkubi sonnalmakki

wen dwitkubi sonnalmakki

wen apkubi batangson momtongmakki momtong barojireugi

oreun apkubi batangson momtongmakki momtong barojireugi

junbi


Taegeuk CHIL Jang – Mountain (Never giving up)

Junbi

Wen beomseogi batangson momtong anmakki

Apchagi wen beomseogi momtong anmakki

oreun beomseogi batangson momtong anmakki

Apchagi oreun beomseogi momtong anmakki

Oreun dwitkubi sonnal araemakki

Wen dwitkubi sonnal araemakki

Wen beomseogi batangson momtong kodureo anmakki, Deungjumeok olgul ahchigi

oreun beomseogi batangson momtong kodureo anmakki, Deungjumeok olgul ahchigi

Moaseogi bojumeok

Wen apkubi bandae kawimakki kawimakki

Oreun apkubi bandae kawimakki kawimakki

Wen apkubi momtong hechomakki

Mureupchigi dwikkoaseogi jeochojireugi

Oreun apkubi arae otgoreo makki

oreun apkubi momtong hechomakki

Mureupchigi, dwikkoaseogi jeochojireugi

wen apkubi arae otgoreo makki

wen apseogi deungjumeok bakkatchigi

pyojeokchagi juchumseogi palkup pyojeokchigi

oreun apseogi deungjumeok bakkatchigi

pyojeokchagi juchumseogi palkup pyojeokchigi juchumseogi hansonnal yopmakki

juchumseogi momtong yopjireugi “kihap”

junbi


Taegeuk PAL Jang – Earth (circle of life)

Junbi

Oreun dwitkubi kodureo bakkatmakki

Wen apkubi momtong barojireugi

Dangseong apchagi “kihap”

Wen apkubi momtong anmakki momtong dubeonjireugi Oreun apkubi momtong bandaejireugi

Oreun apkubi wesanteulmakki

Wen apkubi dangkyo teokjireugi

Apkkoaseogi wen apkubi wesanteulmakki

oreun apkubi dangkyo teokjireugi

Oreun dwitkubi sonnalmakki

Wen apkubi momtong barojireugi

Apchagi Oreun beomseogi batangson momtongmakki Wen beomseogi sonnal momtongmakki

Apchagi wen apkubi momtong barojireugi

Wen beomseogi batangson momtongmakki

oreun beomseogi sonnal momtongmakki

Apchagi oreun apkubi momtong barojireugi

oreun beomseogi batangson momtongmakki

wen dwitkubi kodureo makki

apchagi tweo apchagi “kihap”

oreun apkubi momtong makki momtong dubeonjireugi Oreun dwitkubi hansonnal momtong bakkatmakki

Wen apkubi oreunpalkup dollyochigi

deungjumeok apchigi momtong bandaejireugi

oreun apkubi momtong makki momtong dubeonjireugi wen dwitkubi hansonnal momtong bakkatmakki

oreun apkubi oreunpalkup dollyochigi

deungjumeok apchigi momtong bandaejireugi

junbi

Close
Working hours

Monday - Thursday: 3 PM - 8 PM

Friday: 4 PM - 6:30 PM

Saturday: 10 AM - 1 PM

Sunday: Closed

About