top of page

TAEguk

Taegeuk IL Jang- Heaven (beginner mind)

 1. Junbi

 2. Wen apseogi arae makki

 3. Oreun apseogi momtong bandae ji-reu-gi

 4. Oreun apseogi arae makki

 5. Wen apseogi momtong bandae jireugi

 6. Wen apkubi arae makki momtong baro jireugi Oreun apseogi momtong anmakki

 7. Wen apseogi momtong baro jireugi

 8. Wen apseogi momtong anmakki

 9. Oreun apseogi momtong baro jireugi

 10. Oreun apkubi arae makki momtong baro jireugi Wen apseogi olgul makki

 11. Apchagi Oreun apseogi momtong bandae jireugi Oreun apseogi olgul makki

 12. Apchagi wen apseogi momtong bandae jireugi Wen apkubi arae makki

 13. Oreun apkubi momtong bandae jireugi “kihap” junbi

Taegeuk EE Jang - Still Lake (Strong inside, gentle outside)

 1. Junbi

 2. Wen apseogi arae makki

 3. Oreun apkubi momtong bandae jireugi

 4. Oreun apseogi arae makki

 5. Wen apkubi momtong bandae jireugi

 6. Wen apseogi momtong anmakki

 7. Oreun apseogi momtong anmakki

 8. Wen apseogi momtong arae makki

 9. Apchagi oreun apkubi olgul bandae jireugi Oreun apseogi arae makki

 10. Apchagi wen apkubi olgul bandae jireugi

 11. Wen apseogi olgul makki

 12. Oreun apseogi olgul makki

 13. Wen apseogi momtong an-makki

 14. Oreun apseogi momtong an-makki

 15. Wen apkubi arae makki

 16. Apchagi oreun apseogi momtong bandae jireugi Apchagi wen apseogi momtong bandae jireugi Apchagi oreun apseogi momtong bandae jireugi

 17. “kihap” junbi

Taegeuk SAM Jang - Fire (Energy)

 1. Junbi

 2. Wen apseogi arae makki

 3. Apchagi Oreun apkubi momtong dubeon jireugi Oreun apseogi arae makki

 4. Wen apkubi momtong dubeon jireugi

 5. Wen apseogi hansonnal mok-chigi

 6. Oreun apseogi hansonnal mok-chigi

 7. oreun dwitkubi hansonnal momtong bakkat makki wen apkubi momtong baro jireugi

 8. wen dwitkubi hansonnal momtong bakkat makki oreun apkubi momtong baro jireugi

 9. wen apseogi momtong anmakki

 10. oreun apseogi momtong anmakki

 11. wen apseogi arae makki

 12. Apchagi Oreun apkubi momtong dubeon jireugi oreun apseogi arae makki

 13. Apchagi wen apkubi momtong dubeon jireugi Wen apseogi arae makki momtong baro jireugi oreun apseogi arae makki momtong baro jireugi Apchagi wen apseogi arae makki

 14. momtong baro jireugi

 15. Apchagi oeun apseogi arae makki

 16. momtong baro jireugi

 17. “kihap” junbi

 

Taegeuk SA Jang - Thunder (Action)

 1. Junbi

 2. oreun dwitkubi sonnal makki

 3. Oreun apkubi pyonsonkkeut sewotzireugi

 4. wen dwitkubi sonnal makki

 5. wen apkubi pyonsonkkeut sewotzireugi

 6. wen apkubi jebi poom mokchigi

 7. apchagi oreun apkubi momtong baro jireugi

 8. yopchagi yopchagi wen dwitkubi sonnal makki

 9. oreun dwitkubi momtong bakkat makki

 10. apchagi oreun dwitkubi momtong anmakki

 11. wen dwitkubi momtong bakkat makki

 12. apchagi wen dwitkubi momtong anmakki

 13. wen apkubi jebi poom mokchigi

 14. apchagi oreun apkubi deungjumeok apchigi

 15. wen apseogi momtong anmakki momtong baro jireugi oreun apseogi momtong anmakki momtong baro jireugi wen apkubi momtong anmakki momtong dubeonjireugi oreun apkubi momtong anmakki momtong dubeonjireugi

 16. “kihap” junbi

Taegeuk OH Jang - Wind (Unseen force)

 1. Junbi

 2. wen apkubi araemakki

 3. wen seogi mejueok naeryochigi

 4. oreun apkubi araemakki

 5. oreun seogi mejueok naeryochigi

 6. wen apkubi momtong anmakki momtong anmakki apchagi oreun apkubi deungjumeok apchigi momtong anmakki

 7. apchagi wen apkubi deungjumeok apchigi

 8. momtong anmakki

 9. oreun apkubi deungjumeok apchigi

 10. oreun dwitkubi hansonnal bakkatmakki

 11. oreun apkubi palkup dollyochigi

 12. wen dwitkubi hansonnal bakkatmakki

 13. wen apkubi palkup dollyochigi

 14. wen apkubi arae makki momtong anmakki

 15. apchagi oreun apkubi arae makki momtong anmakki wen apkubi olgulmakki

 16. yopchagi oreun apkubi palkup pyojeokchigi

 17. oreun apkubi olgulmakki

 18. yopchagi wen apkubi palkup pyojeokchigi

 19. wen apkubi arae makki momtong anmakki

 20. apchagi dwikkoaseogi deungjumeok apchigi “kihap” junbi

Taegeuk YOOK Jang - Water (Flowing Motion)

 1. Junbi

 2. wen apkubi araemakki

 3. apchagi oreun dwitkubi momtong bakkatmakki

 4. oreun apkubi araemakki

 5. apchagi wen dwitkubi momtong bakkatmakki

 6. wen apkubi hansonnal olgul bitureomakki dollyochagi wen apkubi olgul bakkatmakki

 7. momtong barojireugi

 8. apchagi oreun apkubi momtong barojireugi

 9. oreun apkubi olgul bakkatmakki momtong barojireugi

 10. apchagi wen apkubi momtong barojireugi naranhiseogi arae hechomakki

 11. oreun apkubi hansonnal olgul bitureomakki dollyochagi “kihap” oreun apkubi araemakki apchagi wen dwitkubi momtong bakkatmakki wen apkubi araemakki

 12. apchagi oreun dwitkubi momtong bakkatmakki oreun dwitkubi sonnalmakki

 13. wen dwitkubi sonnalmakki

 14. wen apkubi batangson momtongmakki momtong barojireugi

 15. oreun apkubi batangson momtongmakki momtong barojireugi

 16. junbi

 

Taegeuk CHIL Jang - Mountain (Never giving up)

 1. Junbi

 2. Wen beomseogi batangson momtong anmakki

 3. Apchagi wen beomseogi momtong anmakki

 4. oreun beomseogi batangson momtong anmakki

 5. Apchagi oreun beomseogi momtong anmakki

 6. Oreun dwitkubi sonnal araemakki

 7. Wen dwitkubi sonnal araemakki

 8. Wen beomseogi batangson momtong kodureo anmakki, Deungjumeok olgul ahchigi

 9. oreun beomseogi batangson momtong kodureo anmakki, Deungjumeok olgul ahchigi

 10. Moaseogi bojumeok

 11. Wen apkubi bandae kawimakki kawimakki

 12. Oreun apkubi bandae kawimakki kawimakki

 13. Wen apkubi momtong hechomakki

 14. Mureupchigi dwikkoaseogi jeochojireugi

 15. Oreun apkubi arae otgoreo makki

 16. oreun apkubi momtong hechomakki

 17. Mureupchigi, dwikkoaseogi jeochojireugi

 18. wen apkubi arae otgoreo makki

 19. wen apseogi deungjumeok bakkatchigi

 20. pyojeokchagi juchumseogi palkup pyojeokchigi

 21. oreun apseogi deungjumeok bakkatchigi

 22. pyojeokchagi juchumseogi palkup pyojeokchigi juchumseogi hansonnal yopmakki

 23. juchumseogi momtong yopjireugi “kihap”

 24. junbi

 

Taegeuk PAL Jang - Earth (circle of life)

 1. Junbi

 2. Oreun dwitkubi kodureo bakkatmakki

 3. Wen apkubi momtong barojireugi

 4. Dangseong apchagi “kihap”

 5. Wen apkubi momtong anmakki momtong dubeonjireugi Oreun apkubi momtong bandaejireugi

 6. Oreun apkubi wesanteulmakki

 7. Wen apkubi dangkyo teokjireugi

 8. Apkkoaseogi wen apkubi wesanteulmakki

 9. oreun apkubi dangkyo teokjireugi

 10. Oreun dwitkubi sonnalmakki

 11. Wen apkubi momtong barojireugi

 12. Apchagi Oreun beomseogi batangson momtongmakki Wen beomseogi sonnal momtongmakki

 13. Apchagi wen apkubi momtong barojireugi

 14. Wen beomseogi batangson momtongmakki

 15. oreun beomseogi sonnal momtongmakki

 16. Apchagi oreun apkubi momtong barojireugi

 17. oreun beomseogi batangson momtongmakki

 18. wen dwitkubi kodureo makki

 19. apchagi tweo apchagi “kihap”

 20. oreun apkubi momtong makki momtong dubeonjireugi Oreun dwitkubi hansonnal momtong bakkatmakki

 21. Wen apkubi oreunpalkup dollyochigi

 22. deungjumeok apchigi momtong bandaejireugi

 23. oreun apkubi momtong makki momtong dubeonjireugi wen dwitkubi hansonnal momtong bakkatmakki

 24. oreun apkubi oreunpalkup dollyochigi

 25. deungjumeok apchigi momtong bandaejireugi

 26. junbi

bottom of page